Album “Dizajn za stvarni svet”

3.600,00 rsd

Iznos u RSD je tačan iznos, dok u drugoj valuti 31€, $33 samo približan i indikativan

Kategorija:

Album “Dizajn za stvarni svet” izlazi po prvi put kao dvostruka gramofonska long-plej ploča. Četiri strane stvarnog sveta u dvadeset pesama,

Težina 0,4 kg
Korpa